Conferentie – Grenzen en Veiligheid

Detachering Justitie en Veiligheid

Deze ketenconferentie werd vanuit Justitie en Veiligheid georganiseerd. De conferentie bestond uit een plenair programma en diverse werksessies voor ketenpartners op het gebied van grenzen en veiligheid.